Bicentenary of the Battle of Fuengirola 1810 – 2010

Conmemoración / Commemoration

 

Adentrados en el Bicentenario de la Guerra de la Independencia (1808 – 2008) – (1814 – 2014), contienda que estalló a partir del levantamiento de los españoles contra el aplastamiento de soberanía ejercido por Napoleón Bonaparte, la Asociación Histórico – Cultural “Teodoro Reding” quiere divulgar y potenciar los olvidados hechos ocurridos en la provincia de Málaga durante aquel período.

Uno de los episodios más destacados es precisamente la Batalla de Fuengirola de 1810, que, en plena ocupación napoleónica de Málaga, significa uno de los más importantes intentos aliados en pos de la liberación de la provincia, con el añadido de que tuvo una dimensión internacional, pues en él tuvieron parte británicos, polacos, franceses, españoles, alemanes e italianos.

Con motivo de su 200º Aniversario, la Asociación “Teodoro Reding” de Málaga ha trazado un programa de actos conmemorativos en colaboración con la Asociación “4º Regimiento de Infantería polaco del Gran Ducado de Varsovia” de Polonia, el Ayuntamiento de Fuengirola, la Asociación Napoleónica Española y el Ministerio de Ex – Combatientes de Polonia. Dicho evento tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de Octubre de 2010, utilizando principalmente la Recreación Histórica como instrumento didáctico para acercar de una manera visual y más atractiva (“que se puedan ver, oír y casi palpar”) los hechos a personas de todas las edades procurando una mayor comprensión de ellos.

Desprovista de toda identificación política, esta actividad servirá para conocer mejor nuestro pasado (algo clave para el devenir de la sociedad), recordar y homenajear a nuestros antepasados, los hombres y mujeres que, de cualquier bando, protagonizaron aquellos momentos tan significativos para nuestra Historia y, 200 años después, estrechar lazos y confraternizar con las demás naciones europeas en pos de la convivencia, la paz, la libertad y la solidaridad entre los pueblos.

* * *

With the backdrop of the Bicentenary of the Spanish War of Independence (1808-2008) – (1814-2014), a conflict that broke out with the uprising of the Spanish people against the sovereignty carried out by Napoleon Bonaparte, Historical-Cultural Association “Teodoro Reding” wants to spread and promote the forgotten facts happened in the province of Málaga during that period.

One of the most outstanding episodes was the Battle of Fuengirola in 1810, happened in the middle of the Napoleonic occupation of Málaga, and which means one of the most important attempts carried out by the allies to release the province. This battle had an international magnitude due to the countries that were involved: British, Polish, French, Spanish, German and Italian forces.

On occasion of its 200th Anniversary, “Teodoro Reding” Association has drawn up a program to commemorate this event in collaboration with the “4th Polish Infantry regiment of the Great Duchy of Warsaw” from Poland, Fuengirola city council and the Spanish Napoleonic Association. This event will take place on 15, 16 and 17th of October 2010, and using Re-enactment as a didactic tool aimed to approach this events in a more visual and attractive way (“so that it can be watched, heard and somehow touched”) to people of all ages and trying to make them more comprehensible.

Without any political connotation, this activity will be useful for knowing our past in a better way (which is a key factor to society’s future), remembering and paying tribute to our ancestors, men and women who were involved in those significant moments for our History, and 200 years later, strengthening bonds with the other European nations in the search for the peace, coexistence, freedom and solidarity between these countries.

* * *

 

Przenosimy się w czas dwusetnej rocznicy Wojny o Niepodległość Guerra de la Independencia (1808 – 2008) – (1814 – 2014), konflikt, który wybuchł po przebudzeniu się Hiszpanów przeciwko kruszeniu suwerenności dokonywanego przez Napoleona Bonaparte. Towarzystwo Historyczno – Kulturowe “Teodoro Reding” dąży do upowszechniania i promowania zapomnianych wydarzeń w prowincji Malaga w tym okresie.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jest właśnie Bitwa pod Fuengirolą jaka się odbyła w roku 1810, w czasie okupacji napoleońskiej w Maladze, która oznacza jedno z najważniejszych dążeń sojuszników (Hiszpanów i Brytyjczyków) w dążeniu do uwolnienia regionu Malagi. Warto dostrzec , że ten epizod epoki napoleońskiej miał wymiar międzynarodowy ponieważ brali w nim udział Brytyjczycy, Polacy, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy i Włosi.

Z okazji jego 200-lecia, Stowarzyszenie Teodoro Reding Malaga opracowało program imprez okolicznościowych we współpracy ze Stowarzyszeniem 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego z Polski, z Władzami Miasta Fuengirola i stowarzyszeniami napoleońskimi z Hiszpanii. Impreza odbędzie się w dniach 15, 16 i 17 października 2010, przy wykorzystaniu głównie rekonstrukcji historycznej jako narzędzia dydaktycznego pozwalającego zwrócić uwagę przy możliwie największej atrakcyjności wizualnej (to widać, słychać i czuć prawie) przekazania faktów dla osób w każdym wieku szukających lepszego zrozumienia ich.

Działalność ta pozbawiona politycznej identyfikacji, będzie służyć do lepszego zrozumienia naszej przeszłości (a jest to klucz do przyszłości społeczeństwa), uzewnętrznienia naszej pamięci, oddania honorów naszym przodkom, tak mężczyznom jak i kobietom, którzy byli zaangażowani w te znaczące momenty naszej wspólnej historii , a 200 lat później, służyć będzie zacieśnianiu bliższych kontaktów i poznawaniu innych narodów europejskich w dążeniu do współistnienia, pokoju, wolności i solidarności między narodami.

* * *

Más sobre Recreación Histórica

More about Re-enactment (Spanish)

* * *

Asociaciones Histórico – Culturales y grupos de Recreación Histórica participantes

– Asociación Histórico – Cultural “Teodoro Reding” (Málaga)

– 4º Regimiento de Infantería del Gran Ducado de Varsovia (Polonia)

– Asociación Histórico – Cultural “Voluntarios de Aragón” (Zaragoza)

– Asociación Histórico – Cultural “Voluntarios de Madrid 1808 – 1814” (Madrid)

– Asociación Histórico – Cultural “Voluntarios de la Victoria” (Ferrol)

– Asociación Histórico – Cultural “General Reding” (Bailén)

– Asociación Histórico – Cultural “Voluntarios de la Batalla de Bailén” (Bailén)

– Asociación de Recreación Histórico – Cultural de Asturias (Oviedo)

– Asociación Histórico – Cultural “Recreadores Españoles” (Tenerife)

– Guardia Salinera Isleña (San Fernando)

– Gibraltar Re-enactment Group (Gibraltar)

– HMS Loire (Gran Bretaña)

– 41st Regiment of Foot (Gran Bretaña)

– Grupos de Recreación Histórica de La Albuera

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s